Przyjęcie odpadów

Przyjęcie odpadów

AMB-JK sp.z o.o. ( nr BDO 000111108) w Ługwałdzie ( województwo warmińsko-mazurskie ) jest również przedsiębiorstwem wykonującym usługi w zakresie zagospodarowania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska . Spółka posiada specjalistyczne zezwolenia na transport oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R5.

Rodzaje odpadów przeznaczonych do przetwarzania objętych naszą decyzją:

kody odpadów:

  • 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

  • 170102 gruz ceglany

  • ex 170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ( wykonane z ceramiki )

  • ex 170107 zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego , odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 170106

  • 170504 gleba i ziemia , w tym kamienie , inne niż wymienione w 170503

  • 200202 gleba i ziemia , w tym kamienie

Nasz numer BDO 000111108

Ceny za usługę przyjęcia odpadów są ustalane indywidualnie .

Zapraszamy do współpracy .

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.

Skontaktuj się z nami